Polityka prywatności www.mamyzakupy.pl

Pragniemy Państwa zapewnić, iż firma L-W Lebda-Wyborny (zwana później Administratorem) szanuje Internautów (zwanych później Użytkownikami), w tym osób odwiedzających naszą witrynę internetową oraz przywiązuje bardzo dużą wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci. Dlatego też gromadzimy informacje pomagające nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i dostosowywać naszą stronę do Państwa oczekiwań. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji, zobowiązań Administratora w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz informacji prawnych na temat strony, którą właśnie odwiedzasz stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Korzystając z tej strony akceptujecie Państwo zapisy niniejszej Polityki Prywatności.


Definicje

Administrator – L-W Lebda-Wyborny Spólka Jawna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Pl. Niepodległości 5, 41-712 Ruda Śląska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gliwice w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342766, o kapitale zakładowym 800.000 PLN, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:6412355827, REGON: 240174139

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Mamyzakupy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem mamyzakupy.pl.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Mamyzakupy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

Zbieranie danych osobowych

 • Administrator zbiera dane osobowe od użytkowników Apteki Internetowej w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w mamyzakupy. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza.
 • Podczas rejestracji konta w Mamyzakupy Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
 • Podczas korzystania ze Stron Internetowych Mamyzakupy mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Mamyzakupy
 • Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowań użytkownika. System ten jest zintegrowany z Mamyzakupy i każdy użytkownik może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.

Cele oraz prawne podstawy przetwarzania danych osobowych

Do przetwarzania danych osobowych Administrator wykorzystuje oprogramowanie firmy IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operatora IdoSell Shop. Dane przetwarzane są:

 • W przypadku dokonania rejestracji konta w Mamyzakupy dane Użytkowników wykorzystywane są w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Mamyzakupy.
 • W celu realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Mamyzakupy lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.
 • W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 • W przypadku dokonania zakupu w Mamyzakupy, dane osobowe mogą być przekazywane Firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu wykonania wysyłki.
 • W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. 3.8.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych do powyższych celów jest art. 6 ust. 1 lit. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (“RODO”) L119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia użytkownika

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Prawo uzyskania kopii danych
 • Prawo do modyfikacji danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych
 • Prawo wycofania zgody
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć drogą e-mailową na adres: bok@mamyzakupy.pl

Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w mamyzakupy.pl regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Użytkownika.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Mamyzakupy są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (“RODO”) L119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: bok@mamyzakupy.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.


Cookies

W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies: a. „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej, b. pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej, c. „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej, d. „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika strony internetowej ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., e. „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

 • utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
 • dostosowania sklepu do potrzeb Użytkownika,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
 • opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych. Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików «cookies».Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies

Firefox:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Opera:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje.
 2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Sklepem, w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Sklepem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Sklepie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych i statystycznych. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Sklepu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej polityki prywatności prosimy kierować na adres:

L-W Lebda-Wyborny Sp.J.
Pl. Niepodległości 5/1
41-703 Ruda Śląska
NIP: 64123555827

Linki

Administrator proponuje na swojej stronie Sklepu korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

Dostępność

Administrator dokłada należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich użytkowników do strony internetowej.

Informacje prawne

 • www.mamyzakupy.pl strona, którą właśnie zwiedzasz, jest prowadzona przez:

  L-W Lebda-Wyborny Sp.J.
  Pl. Niepodległości 5/1; 41-703 Ruda Śląska

Prawa autorskie

Uprzejmie informujemy, że wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wykorzystanych na niniejszej stronie jest firma NUTRICIA Polska Sp. z o.o. Jednocześnie przypominamy, że jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów do celów innych niż użytek osobisty wymaga wyraźnej i pisemnej zgody firmy NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

Płatności obsługuje

Bezpieczeństwo zapewnia

Aktualnie pokazujemy tylko produkty dostosowane do wybranego wieku dziecka

W dowolnym momencie możesz zmienić ten wybór klikając (x) lub wybierając inny wiek z menu.

zamknij